Thủ tướng: Phải tạo được những công trình kiến trúc mang tầm thế kỷ

Thủ tướng: Phải tạo được những công trình kiến trúc mang tầm thế kỷ

21/04/2018 - 14:30

Thủ tướng cho rằng kiến trúc là văn hóa, là kiến tạo và “chúng ta phải tạo được...

Đọc nhiều