"Chủ nghĩa cá nhân làm con người ta xuống dốc không phanh"

Theo vov.vn | 11-02-2019 - 17:00 PM

Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo.

Theo Người, chủ nghĩa cá nhân đó là: Việc gì cũng nghĩ đến lợi ích riêng của mình trước hết. Không lo “mình vì mọi người” mà chỉ muốn “mọi người vì mình”.

Cách đây 50 năm, khi Đảng tròn 39 tuổi và Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu của dân tộc Việt Nam cũng bước sang mùa xuân thứ 79, Người đã viết một tác phẩm nổi tiếng với tựa đề: "Nâng cao đạo đức cách mạng quét sạch chủ nghĩa cá nhân" với mục đích làm tài liệu học tập cho toàn Đảng.

Chủ nghĩa cá nhân làm con người ta xuống dốc không phanh - Ảnh 1.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Quốc Bảo.

Với nhạy cảm của một nhà chính trị, nhà tư tưởng lớn, từ nửa thế kỷ trước, Người đã cảnh tỉnh về chủ nghĩa cá nhân – cái gốc tạo ra sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên.

Điểm đáng chú ý là, trước đây chủ nghĩa cá nhân biểu hiện là sự tham lam ích kỷ, kèn cựa, đố kỵ,... ở một số rất ít cán bộ, đảng viên, thì nay đang trở thành lối sống, tạo sự "đồng lần", "kế tục" trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, đặc biệt trong số những người có chức, có quyền. Trước là lợi ích nhỏ mang tính thu vén cá nhân, thì nay là lợi ích lớn theo nhóm, trục lợi cho cả nhóm.

Tiến sỹ Nguyễn Viết Chức, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cho rằng: mỗi đảng viên phải tự kiểm nghiệm lại mình, giáo dục, rèn luyện, gột rửa chủ nghĩa cá nhân, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Thực hiện tốt 4 giải pháp của Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 là những định hướng để thực hiện theo lời dạy của Bác, nêu cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân.

"Đạo đức, lối sống suy thoái đấy chính là "tự diễn biến" chứ không phải diễn biến bằng lời nói mà diễn biến bằng chính hành động khi đảng viên không còn vai trò là người lãnh đạo nữa, không phải là đầu tầu gương mẫu trong cuộc sống, không phải là người tốt nữa thì đấy chính là "tự diễn biến". Rõ ràng làm trong sạch vững mạnh đấy chính là biện pháp chống tự diễn biến tận gốc sâu sắc nhất" - ông Nguyễn Viết Chức chia sẻ.

Nhìn lại chặng đường 50 năm qua càng thấy tư tưởng của Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng - "Nâng cao đạo đức cách mạng quét sạch chủ nghĩa cá nhân" có ý nghĩa lý luận và thực tiễn vô cùng to lớn đối với Đảng. Soi chiếu với những vấn đề mà Đảng đang đặt ra rất khẩn thiết trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, càng thấy những điều Người nêu ra không chỉ có giá trị cảnh báo nghiêm khắc tình hình lúc đó mà còn có giá trị cảnh báo cho tình hình hiện nay. Đó chính là ý nghĩa thời đại mà mỗi đảng viên cần phải thấm nhuần và luôn luôn có ý thức tuân theo./.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM