Cử tri kiến nghị xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên sai phạm

Theo Dangcongsan.vn | 16-05-2018 - 14:01 PM

Phiên họp thứ 24 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. (Ảnh: TTXVN).

Cử tri và nhân dân mong muốn Đảng, Nhà nước chỉ đạo quyết liệt hơn đối với việc rà soát cán bộ, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực và xử lý nghiêm các sai phạm.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Hầu A Lềnh thông tin nội dung trên khi trình bày dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 5 của Quốc hội, sáng ngày 15/5, tại phiên họp 24 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Việc thực hiện bổ nhiệm sai quy trình chưa được xử lý triệt để

Đề cập đến lĩnh vực phòng chống tham nhũng, lãng phí, Phó Chủ tịch Hầu A Lềnh cho biết: Cử tri và nhân dân tiếp tục thể hiện sự tin tưởng, kỳ vọng vào quyết tâm chính trị và hành động quyết liệt của Đảng, Nhà nước trong lãnh đạo, chỉ đạo, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí với nhiều kết quả cụ thể, đáng ghi nhận. Nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp đã được xử lý nghiêm minh, không có "vùng cấm", kể cả đối với cán bộ lãnh đạo cao cấp, cán bộ đương chức và cán bộ đã nghỉ hưu.

Tuy nhiên, nhiều vụ việc chỉ được quan tâm xử lý khi có sự chỉ đạo quyết liệt của Tổng Bí thư, của Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; còn nhiều ngành và địa phương vẫn chưa thực sự "vào cuộc", có biểu hiện né tránh và kết quả thực hiện chưa rõ nét. Cử tri và nhân dân mong muốn Đảng và Nhà nước tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí ở các cấp, các ngành, các địa phương, cơ sở, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết của cả hệ thống chính trị. Đề nghị người đứng đầu các bộ, ngành, chính quyền địa phương xây dựng chương trình hành động cụ thể để thực hiện và thể hiện trách nhiệm "nêu gương" để cán bộ, công chức các cấp, các ngành, các địa phương cùng thực hiện.

Cử tri và nhân dân đồng tình trước quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong việc rà soát, phát hiện và thu hồi các quyết định bổ nhiệm cán bộ sai quy trình, thiếu tiêu chuẩn, đồng thời kỷ luật nghiêm đối với nhiều cán bộ vi phạm. Tuy nhiên, việc lợi dụng quyền hạn làm trái quy định về công tác cán bộ, thực hiện bổ nhiệm sai quy trình, thiếu tiêu chuẩn còn tồn tại ở một số ngành, địa phương đến nay chưa được xử lý triệt để. Đề nghị Đảng, Nhà nước chỉ đạo quyết liệt hơn đối với việc rà soát cán bộ, xử lý những trường hợp sai phạm công khai để nhân dân biết và giám sát.

Về kiện toàn hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân dân quan tâm, đồng tình việc triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), nhất là Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, của các đơn vị sự nghiệp công lập. Tuy nhiên, việc thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, tổ chức chưa có sự thống nhất chỉ đạo chung. Tại một số địa phương kết quả việc thực hiện thí điểm chưa rõ nét. Cử tri và nhân dân mong muốn việc thực hiện sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế cần có lộ trình khoa học, đảm bảo sự đồng bộ, tính khả thi và liên thông trong hệ thống chính trị; cần thực hiện tổng kết, đánh giá việc thí điểm trước khi thực hiện nhân rộng.

Cử tri và nhân dân hoan nghênh Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 7 (khóa XII) đã thông qua các Nghị quyết quan trọng, nhất là Nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Cử tri và nhân dân mong muốn Đảng, Nhà nước chỉ đạo quyết liệt hơn đối với việc rà soát cán bộ, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực và xử lý nghiêm các sai phạm.

Kiến nghị xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên tham nhũng, lãng phí

Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ đề nghị Đảng, Nhà nước tiếp tục có giải pháp hiệu quả để phòng, chống tham nhũng, lãng phí, chỉ đạo các cơ quan bảo vệ pháp luật kiên quyết xử lý nghiêm những người có liên quan đến tham nhũng, lãng phí, gây thất thoát tài sản của Nhà nước; tăng cường hiệu quả trong thu hồi tài sản tham nhũng; tiếp tục phát hiện, xử lý những cán bộ, đảng viên có hành vi tham nhũng, lãng phí, đồng thời đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền các cấp trong thực thi trách nhiệm.

Cùng ngày, báo cáo Kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV, Trưởng Ban Dân nguyện của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thanh Hải cho biết, khắc phục những vấn đề mà cử tri phản ánh: Về hành vi, thái độ của cán bộ, công chức chưa đúng mực khi tiếp dân, trong giải quyết một số thủ tục hành chính còn có biểu hiện lạm quyền, vòi vĩnh, nhũng nhiễu, có thái độ quan liêu, vô cảm hay hiện tượng người dân phải chi phí "lót tay" khi thực hiện một số thủ tục hành chính..., nhiều tỉnh, thành phố đã tăng cường công tác thanh tra công vụ, đồng thời triển khai thực hiện nhiều biện pháp kiểm tra, theo dõi, cán bộ công chức trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, chẳng hạn như: TP. Hà Nội đã lắp camera tại mọi địa điểm có thực hiện thủ tục hành chính "một cửa", "một cửa liên thông", tiến tới sẽ lắp camera tại tất cả những địa điểm mà cán bộ, công chức có giao tiếp với người dân.

Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ còn quyết định thành lập mới Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra công vụ, kiểm tra việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, của cơ quan, tổ chức và đội ngũ công chức, viên chức trong hoạt động công vụ tại các bộ, ngành, địa phương để kịp thời chấn chỉnh, xử lý vi phạm trong thực thi nhiệm vụ.

Qua các số liệu thanh tra cũng cho thấy, hiện tượng nể nang, né tránh trong việc xử lý cán bộ sai phạm được phát hiện sau thanh tra, kiểm tra đã từng bước được khắc phục…/.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM