London: Trở thành tài xế taxi khó khăn như thể đi thi đại học

JJ | 11-07-2018 - 23:57 PM

Ở London muốn trở thành một tài xế taxi bạn phải trải qua một quá trình huấn luyện và thi tuyển phức tạp.

London: Trở thành tài xế taxi khó khăn như thể đi thi đại học - Ảnh 1.

London: Trở thành tài xế taxi khó khăn như thể đi thi đại học - Ảnh 3.

London: Trở thành tài xế taxi khó khăn như thể đi thi đại học - Ảnh 5.

London: Trở thành tài xế taxi khó khăn như thể đi thi đại học - Ảnh 7.

London: Trở thành tài xế taxi khó khăn như thể đi thi đại học - Ảnh 9.

6

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM