Đáp án chi tiết tất cả các môn đề thi mẫu THPT Quốc gia năm 2019

PV | 06-12-2018 - 16:29 PM

So với đề thi chính thức kì thi THPT quốc gia năm 2018, độ khó của đề thi tham khảo được giảm, số câu hỏi dễ và câu hỏi lí thuyết tăng lên, số câu vận dụng cao giảm đi chỉ còn chiếm khoảng 10% (khoảng 4 câu).

Ngày 6/12/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố bộ Đề thi tham khảo THPT quốc gia năm 2019.

Theo đó, đề thi đảm bảo bám sát chuẩn kiến thức kĩ năng của chương trình THPT và chủ yếu thuộc chương trình lớp 12, số câu hỏi lớp 12 tăng lên so với đề thi các năm trước (khoảng 85%-90%) như văn bản và hướng dẫn mà Bộ Giáo dục và đào tạo vừa công bố cũng như lộ trình triển khai kì thi THPT quốc gia đã thông tin. Phần kiến thức lớp dưới chiếm tỉ lệ rất nhỏ (không quá 10%/1 môn và gần như chỉ rơi vào chương trình lớp 11, không có câu hỏi thuộc kiến thức lớp 10). Riêng môn Ngữ văn ngữ liệu nằm hoàn toàn trong chương trình lớp 12, còn môn Toán có xuất hiện câu hỏi có liên quan đến kiến thức lớp 10 (câu 49).

Dưới đây là đáp án từng môn của đề thi tham khảo THPT Quốc gia năm 2019 (Nguồn: Trung tâm Học mãi).

1. Đề thi Toán học >Tải về<<"> >Tải về<<">>>XEM CHI TIẾT<<

Đáp án chi tiết tất cả các môn đề thi mẫu THPT Quốc gia năm 2019 - Ảnh 1.

2. Đề thi Tiếng Anh >Tải về<< " style="font-size: 13pt;">>>XEM CHI TIẾT<< 

Đáp án chi tiết tất cả các môn đề thi mẫu THPT Quốc gia năm 2019 - Ảnh 2.

3. Đề thi Khoa học tự nhiên: 

- Môn thi thành phần Vật lý >Tải về<< ">>>XEM CHI TIẾT<< 

Đáp án chi tiết tất cả các môn đề thi mẫu THPT Quốc gia năm 2019 - Ảnh 3.

- Môn thi thành phần Hóa học >Tải về<< ">>>XEM CHI TIẾT<< 

Đáp án chi tiết tất cả các môn đề thi mẫu THPT Quốc gia năm 2019 - Ảnh 4.

- Môn thi thành phần Sinh học >Tải về<< ">>>XEM CHI TIẾT<< 

Đáp án chi tiết tất cả các môn đề thi mẫu THPT Quốc gia năm 2019 - Ảnh 5.

 4. Đề thi Khoa học xã hội: 

- Môn thi thành phần Lịch sử>Tải về<< "> >>XEM CHI TIẾT<< 

Đáp án chi tiết tất cả các môn đề thi mẫu THPT Quốc gia năm 2019 - Ảnh 6.

- Môn thi thành phần Địa lý >Tải về<< ">>>XEM CHI TIẾT<< >Tải về<< "> 

Đáp án chi tiết tất cả các môn đề thi mẫu THPT Quốc gia năm 2019 - Ảnh 7.

- Môn thi thành phần Giáo dục công dân>Tải về<<">>>XEM CHI TIẾT<<

Đáp án chi tiết tất cả các môn đề thi mẫu THPT Quốc gia năm 2019 - Ảnh 8.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM