Hạ tầng Vĩnh Phúc (IDV): LNST quý 1 năm tài chính 2017-2018 giảm đến 70% so với cùng kỳ

Nam Sơn | 13-01-2018 - 09:43 AM

Nguyên nhân, theo Hạ tầng Vĩnh Phúc giải trình, chủ yếu do lợi nhuận của công ty con giảm sút mạnh.


CTCP Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc (mã chứng khoán IDV) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 1 (kỳ kế toán từ 1/10 đến 31/12/2017) cho năm tài chính 2017-2018 (năm tài chính của Hạ tầng Vĩnh Phúc bắt đầu tư 1/10 và kết thúc vào 30/9 năm sau).

Cụ thể, doanh thu thuần trong quý đạt 13,19 tỷ đồng, giảm sâu 71% so với quý 1 năm trước đó, trong khi giá vốn lại chỉ giảm được 53% nên lợi nhuận gộp còn hơn 7,51 tỷ đồng, bằng 22% cùng kỳ năm trước.

Doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 6,59 tỷ đồng, tăng gần 1 tỷ đồng so với quý 1/2017. Chi phí tài chính, mà chủ yếu là chi phí lãi vay bỏ ra không đáng kể.

Kết quả, quý 1 Hạ Tầng Vĩnh Phúc báo lãi sau thuế 10,31 tỷ đồng, giảm đến 70% so với lợi nhuận đạt được quý 1 năm ngoái.

Theo giải trình, cả doanh thu và lợi nhuận quý 1 đều giảm sút mạnh so với cùng kỳ mà nguyên nhân chủ yếu là do lợi nhuận của công ty con – Công ty TNHH MTV VPID Hà Nam giảm sâu. Theo báo cáo quý 1/2017 VPID Hà Nam lãi sau thuế 27,9 tỷ đồng còn quý 1/2018 chỉ lãi chưa đến 2 tỷ đồng.  

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM