LienVietPostBank lãi trước thuế 1.190 tỷ đồng trong 10 tháng

Ngọc Toàn | 07-12-2018 - 19:34 PM

So với kế hoạch lợi nhuận đã điều chỉnh thì trong 10 tháng ngân hàng đã đạt hơn 99% lợi nhuận cả năm.

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank - LPB) vừa cập nhật kết quả kinh doanh mới nhất.

Theo đó, tính đến ngày 31/10/2018, lợi nhuận trước thuế của LienVietPostBank đạt 1.190 tỷ đồng, tương đương 99,1% chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận của năm 2018 (1.200 tỷ đồng).

Được biết mục tiêu 1.200 tỷ cả năm là mức lợi nhuận đã được ngân hàng điều chỉnh giảm 30% hồi tháng 8 vừa qua, so với kế hoạch đưa ra hồi tháng 3.

Đồng thời ngân hàng cũng thông báo vừa được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận nâng cấp 147 Phòng Giao dịch Bưu điện thành Phòng Giao dịch Ngân hàng. Theo đó, Thống đốc NHNN yêu cầu LienVietPostBank có trách nhiệm thực hiện các thủ tục khai trương hoạt động, thông báo lập địa điểm kinh doanh, đăng báo đối với các Phòng Giao dịch được chấp thuận thành lập theo quy định tại Thông tư số 21/2013/TT-NHNN ngày 9/9/2013 quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại và các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan và Thông tư số 43/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015 quy định về tổ chức và hoạt động của Phòng giao dịch bưu điện.

Các PGD nâng cấp của LienVietPostBank cung cấp đầy đủ các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng như Phòng Giao dịch của ngân hàng. Tại các PGD này, LienVietPostBank có thể tiếp tục sử dụng nhân sự của Bưu cục hoặc Điểm bưu điện văn hóa xã (nếu xét thấy phù hợp) để thực hiện các dịch vụ ngân hàng hạn chế đã được phép; đối với các dịch vụ ngân hàng còn lại, phải sử dụng nhân sự của LienVietPostBank theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM