NCB muốn bán trụ sở cũ trên đường Sương Nguyệt Ánh, TP.HCM

Diệp Trần | 09-11-2018 - 19:01 PM

Giá chào bán tối thiểu được đưa ra là 665,3 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) vừa có công bố thông tin về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Theo kết quả, cổ đông ngân hàng đã phê duyệt chủ trương bán/ chuyển nhượng tài sản tại số 3-3A-3B-5 Sương Nguyệt Ánh, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM. 

Ngân hàng cho biết, mục đích bán/ chuyển nhượng là để cơ cấu lại danh mục tài sản, thu hồi vốn phục vụ cho hoạt động kinh doanh khác có hiệu quả hơn.

Địa chỉ số 3-3A-3B-5 Sương Nguyệt Ánh từng có thời gian ngắn là trụ sở của ngân hàng Nam Việt (tên cũ của NCB), trước khi nhà băng này đổi chủ, thay tên và chuyển hội sở ra Hà Nội (năm 2014). Tài sản là quyền sử dụng đất có tổng diện tích hơn 914 m2 và tài sản gắn liền với đất là Cao ốc văn phòng với diện tích mặt sàn hơn trên 7.100m2.

NCB cho biết, giá trị sổ sách ghi nhận tại ngày 29/12/2013 là hơn 631 tỷ đồng. Giá trị được thẩm định mới đây vào ngày 26/9/2018 là hơn 665,3 tỷ đồng.

NCB sẽ chào bán tài sản theo phương thức chào bán cạnh tranh, tổ chức/ cá nhân có mức giá chào mua cao nhất và không thấp hơn giá trị định giá sẽ được quyền chuyển nhượng. Như vậy, giá chào bán tối thiểu là 665,3 tỷ đồng.