Phó Cục trưởng Cục Quản lý công sản: Mua ô tô vượt quá 90 triệu không thể tháo 4 bánh xe nhằm khắc phục!

N.Dương | 17-05-2018 - 18:55 PM

Ông Nguyễn Tân Thịnh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý công sản Bộ Tài chính dùng ví dụ này để minh hoạ cho tầm quan trọng của việc kiểm soát định mức tài sản công ngay từ đầu.

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công đã đi vào thực tiễn hơn 5,5 tháng, theo đại diện Bộ Tài chính.

Một trong số những mục đích của Luật này là quy định về việc kiểm soát tiêu chuẩn mua sắm công ngay từ "trong trứng nước".

Phó Cục trưởng Cục Quản lý công sản Nguyễn Tân Thịnh cho biết liên quan đến tiêu chuẩn định mức tài sản, Chính phủ, Thủ tướng đã ban hành 3 văn bản.

Cụ thể, là Nghị định 152 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp; Nghị định 166 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài; và Quyết định 50 của Thủ tướng quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị.

Theo đó, các loại tài sản công sẽ được chia thành 3 nhóm. Thứ nhất là sử dụng cho nhóm chức danh, tức mỗi cái bộ công chức được sử dụng cái gì, diện tích làm việc là bao nhiêu…

Nhóm hai là tiêu chuẩn định mức sử dụng chung với tài sản công để phục vụ chung cho các hoạt động cơ quan, đơn vị. Nhóm thứ ba là tài sản công chuyên dùng.

Ông Thịnh cho biết Luật quy định rõ giao cho 2 cấp kiểm soát các cơ quan đơn vị có mua sắm, chi tiêu công ngay từ đầu, tức là từ khâu lập kế hoạch, kiểm toán. Hai cấp này này là các Bộ, cơ quan trung ương, UBND cấp tỉnh ban hành và cấp thủ trưởng của các đơn vị sự nghiệp.

"Phải kiểm soát tiêu chuẩn định mức ngay từ đầu. Đối với tài sản công đã lỡ rồi rất khó khắc phục", Phó Cục trưởng Cục Quản lý Công sản Nguyễn Tân Thịnh nói.

Ông lấy ví dụ, một chiếc ô tô giả sử vượt quá mức 90 triệu đồng sẽ không thể tháo 4 bánh xe ra nhằm khắc phục việc vượt chi phí quy định. Do vậy, ông Thịnh nhấn mạnh "tất cả phải đúng ngay từ đầu".  

Luật cũng quy định về mua sắm tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị theo phương thức tập trung theo hướng điều chỉnh, bổ sung một số nội dung như: nguồn vốn thực hiện mua sắm tập trung, lộ trình mua sắm tập trung cấp quốc gia, xử lý việc mua sắm đối với tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung phát sinh đột xuất trong năm, xử lý mua sắm đối với tài sản thuộc dự án đầu tư xây dựng nằm trong danh mục tài sản mua sắm tập trung.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM