Tham vọng thống lĩnh thị trường bồn nước 3 miền, Sơn Hà sắp thâu tóm Toàn Mỹ

Hà My | 13-10-2017 - 14:20 PM

Sơn Hà sẽ nhận sáp nhập bồn nước Toàn Mỹ nhằm mở rộng hoạt động tại khu vực phía Nam, sau khi đã xây dựng được thị trường ở miền Bắc và miền Trung.

Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà vừa công bố thông tin về việc triệu tập cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường.

Theo đó, Sơn Hà sẽ họp cổ đông để biểu quyết thông qua việc phát hành cổ phiếu, sáp nhập Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh Toàn Mỹ.

Toàn Mỹ cũng là công ty cùng ngành với Sơn Hà, chuyên sản xuất các sản phẩm thép không gỉ tại thị trường trong nước, nổi tiếng với các sản phẩm bồn nước, chậu rửa bát, máy lọc nước, máy năng lượng mặt trời. Sơn Hà hiện đang tập trung phát triển thị trường miền Trung và miền Bắc, còn Toàn Mỹ hoạt động chủ yếu tại thị trường miền Nam.

Sơn Hà cho biết, việc nhận sáp nhập Toàn Mỹ nhằm mục đích mở rộng và phát triển thị trường miền Nam, tận dụng lợi thế sẵn có về năng lực sản xuất, hệ thống phân phối và thương hiệu của Toàn Mỹ tại khu vực này. Việc sáp nhập cũng giúp Sơn Hà nâng cao quy mô sản xuất, thị phần cũng như mở rộng hệ thống phân phối các sản phẩm khác của Sơn Hà tại thị trường phía Nam.

Để thực hiện sáp nhập, Sơn Hà sẽ phát hành cổ phiếu mới để hoán đổi với cổ phiếu của Toàn Mỹ. Cổ đông Toàn Mỹ sẽ nhận lại cổ phiếu của Sơn Hà, trên cơ sở tỷ lệ được 2 bên thống nhất, dự kiến là 1:2 (1 cổ phần Toàn Mỹ đổi được 2 cổ phần Sơn Hà). Với tỷ lệ này, Sơn Hà sẽ phát hành thêm 18 triệu cổ phiếu.

Sau sáp nhập, Sơn Hà dự kiến doanh thu năm 2018 sẽ tăng lên 3.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 150 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu từ Toàn Mỹ đóng góp vào hệ thống là 300 tỷ, lợi nhuận 32 tỷ.

6 tháng đầu năm nay, Sơn Hà đạt doanh thu gần 1.500 tỷ đồng, cao gấp rưỡi cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận tăng trưởng 12% lên 58 tỷ đồng.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM