Thị giá 1.500 đồng, May Phan Thiết lại sắp trả cổ tức 2.000 đồng/cổ phiếu

Thạch Lâm | 09-11-2018 - 07:21 AM

Cổ đông May Phan Thiết hầu như chỉ nắm giữ cổ phiếu để chờ nhận cổ tức hàng năm.

Ngày 21/11 tới đây CTCP May xuất khẩu Phan Thiết (mã chứng khoán PTG) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền tỷ lệ 20%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 2.000 đồng. Thời gian thanh toán 6/12/2018.

Đáng chú ý, trên thị trường cổ phiếu PTG hiện giao dịch ở mức giá 1.500 đồng/cổ phiếu – thấp hơn cả số tiền sẽ trả cổ tức lần này. Như vậy Sở GDCK Hà Nội sẽ phải áp dụng quy chế đặc biệt đối với cổ phiếu PTG trong phiên điều chỉnh giá.

May Phan Thiết là doanh nghiệp thường xuyên trả cổ tức cao cho cổ đông. Năm 2017 cổ đông công ty nhận tổng cộng 12.000 đồng tiền cổ tức cho mỗi cổ phiếu sở hữu (tỷ lệ 120%), trong đó đã tạm ứng 20% trong năm 2017, số còn lại vừa chi trả trong tháng 4/2018 vừa qua.

Việc cổ phiếu PTG được nhận quy chế đặc biệt mỗi kỳ điều chỉnh giá khi nhận cổ tức đã thành điều quen thuộc đối với mỗi cổ đông May Phan Thiết.

Và cũng không ngạc nhiên khi cổ phiếu PTG hầu như không có giao dịch khớp lệnh, các cổ đông công ty cứ yên tâm giữ cổ phần và chờ nhận cổ tức hàng năm. Giá cổ phiếu PTG cũng gần như chỉ điều chỉnh từ các kỳ trả cổ tức.

theo VSD