ATA, YEG, AMV, PV2, DPR, HUT, DTT, SDU, DFI, VAP, PFV,: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

12-10-2018 - 06:59 AM

Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu trên HNX/HSX.

CTCP Ntaco (ATA): Ông Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch HĐQT, đã mua 236.000 cp trong tổng số 1 triệu cp đăng ký mua trước đó, nâng lượng sở hữu từ 941.280 cp (tỷ lệ 7,84%) lên 1.177.280 cp (tỷ lệ 9,81%). Giao dịch thực hiện từ 7/9 đến 5/10/2018.

CTCP Tập đoàn Yeah1 (YEG): Tổ chức DFJ VinaCapital Venture Investment the Transfer đã mua 183.610 cp, nâng lượng sở hữu từ 1.954.582 cp (tỷ lệ 6,25%) lên 2.138.192 cp (tỷ lệ 6,84%). Giao dịch thực hiện ngày 8/10/2018.

CTCP SXKD Dược và trang thiết bị y tế Việt Mỹ (AMV): Ông Trần Văn Tuấn, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 1 triệu cp, giảm lượng sở hữu từ 3.304.800 cp (tỷ lệ 12,19%) xuống 2.304.800 cp (tỷ lệ 8,5%) để giải quyết nhu cầu cá nhân. Giao dịch thực hiện ngày 5/10/2018.

CTCP Đầu tư PV2 (PV2): Ông Nguyễn Phúc Anh, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 1,5 triệu cp, nâng lượng sở hữu từ 7.892.500 cp (tỷ lệ 21,41%) lên 9.392.500 cp (tỷ lệ 25,48%). Giao dịch thực hiện ngày 5/10/2018.

CTCP Cao su Phước Hòa (DPR): Ông Dương Văn Khen, Trưởng BKS, đã bán 120.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 41.666 cp (tỷ lệ 0,03%). Giao dịch thực hiện từ 12/9 đến 12/10/2018.

CTCP Tập đoàn Cotana (CSC): Bà Huỳnh Thị Mai Dung, vợ ông Nguyễn Đỗ Lăng, Chủ tịch HĐQT, đăng ký mua 1 triệu cp. Trước giao dịch bà Dung sở hữu 1.083.054 cp (tỷ lệ 10,83%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 12/10 đến 9/11/2018.

CTCP Tasco (HUT): Ông Nguyễn Văn Dưỡng, Tổng giám đốc, đăng ký mua 200.000 cp. Trước giao dịch ông Dưỡng sở hữu 393.235 cp (tỷ lệ 0,16%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 15/10 đến 12/11/2018.

CTCP Kỹ nghệ Đô Thành (DTT): Ông Tôn Chương Dương, Thành viên HĐQT, đăng ký mua 211.600 cp. Trước giao dịch ông Tôn Chương Dương sở hữu 188.400 cp (tỷ lệ 2,31%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 15/10 đến 13/11/2018.

CTCP Đầu tư xây dựng và phát triển Sông Đà (SDU): Ông Hoàng Văn Anh, Chủ tịch HĐQT, đăng ký mua 500.000 cp. Trước giao dịch ông Anh sở hữu 4.073.600 cp (tỷ lệ 20,37%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 15/10 đến 13/11/2018.

CTCP Đại lý vận tải Safi (SFI): Ông Vũ Văn Trực, Thành viên HĐQT, đăng ký bán 100.000 cp trong tổng số 311.140 cp (tỷ lệ 2,61%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 16/10 đến 15/11/2018.

CTCP Cảng Nghệ Tĩnh (NAP): Ông Bùi Ngọc Yên đã bán 1.156.550 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống còn 1.156.551 cp (tỷ lệ 5,38%). Giao dịch thực hiện theo phương thức thỏa thuận từ 5/10 đến 9/10/2018.

CTCP Du lịch và XNK Lạng Sơn (DXL): Công ty TNHH Thảo Viên đăng ký bán 500.000 cp trong tổng số 1.184.301 cp (tỷ lệ 40,04%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 12/10 đến 12/11/2018.