Đế chế khổng lồ tạo nên khối tài sản hơn 100 tỷ USD của Jeff Bezos: Amazon chỉ đóng góp 1 phần!

16-01-2019 - 08:04 AM

Trong suốt những năm qua, Jeff Bezos đã thực hiện nhiều thương vụ đáng chú ý.

Dưới đây là tổng hợp những thương vụ mua lại và đầu tư của Jeff Bezos trong những năm qua.

Đế chế khổng lồ tạo nên khối tài sản hơn 100 tỷ USD của Jeff Bezos: Amazon chỉ đóng góp 1 phần! - Ảnh 1.