Giải trình vụ Bí thư huyện chỉ đạo Công an theo dõi đoàn Uỷ ban Kiểm tra TƯ

06-11-2018 - 06:46 AM

Trụ sở Huyện ủy Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Việc chỉ đạo công an theo dõi đoàn công tác là một nội dung nằm trong kết luận của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương về sai phạm tại Huyện uỷ Hướng Hoá.

Ban Thường vụ Huyện ủy Hướng Hóa vừa phải làm giải trình về việc người đứng đầu Huyện ủy chỉ đạo công an huyện theo dõi đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khi về kiểm tra các sai phạm tại địa phương này. Việc chỉ đạo công an huyện theo dõi đoàn công tác là một nội dung nằm trong kết luận của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương về sai phạm tại Huyện uỷ Hướng Hoá.

Trước đó, tháng 7/2018, đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Huyện ủy Hướng Hóa về kiểm tra các dấu hiệu sai phạm tại địa phương này. Bà Hồ Thị Lệ Hà, Bí thư Huyện ủy Hướng Hóa đã chỉ đạo công an huyện theo dõi đoàn kiểm tra. Nội dung chỉ đạo này được ghi trong cuốn sổ họp hàng tuần. Sau đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kiểm tra sổ và phát hiện việc này. Ban Thường vụ Huyện ủy Hướng Hóa đã làm giải trình toàn bộ sự việc nói trên.

Vào cuối tháng 10, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã công bố quyết định kỷ luật đối với Bí thư, Phó Bí thư thường trực và Phó Bí thư Huyện ủy Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Theo đó, bà Hồ Thị Lệ Hà, Bí thư Huyện ủy Hướng Hóa bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo, điều chuyển vị trí công tác khác không tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy. Ông Võ Thanh, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Hướng hóa bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo, cho thôi giữ chức vụ hiện tại. Ông Đặng Trọng Vân, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân huyện Hướng Hóa bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, bà Hồ Thị Lệ Hà, Bí thư Huyện ủy Hướng Hóa phải chịu trách nhiệm người đứng đầu Ban Thường vụ Huyện ủy Hướng Hóa nhiệm kỳ 2015-2020 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm trong công tác cán bộ, trong quản lý, sử dụng đất đai và trong thực hiện một số dự án, công trình trên địa bàn huyện, gây thiệt hại ngân sách nhà nước./.