Ô nhiễm nước và những tác hại giật mình ảnh hưởng trực tiếp đến bạn

Lala | 02-06-2019 - 19:55 PM

Ô nhiễm nước là một việc tưởng chừng như xa lạ và mang tầm vĩ mô. Nhưng không, ô nhiễm nước đang hiện hữu ở xung quanh bạn, ở ngay những nguồn nước mà bạn sử dụng hàng ngày và tác động từng giờ tới sức khoẻ của chúng ta.

Ô nhiễm nước và những tác hại giật mình ảnh hưởng trực tiếp đến bạn - Ảnh 1.

Ô nhiễm nước và những tác hại giật mình ảnh hưởng trực tiếp đến bạn - Ảnh 3.

Ô nhiễm nước và những tác hại giật mình ảnh hưởng trực tiếp đến bạn - Ảnh 5.

Ô nhiễm nước và những tác hại giật mình ảnh hưởng trực tiếp đến bạn - Ảnh 7.

Ô nhiễm nước và những tác hại giật mình ảnh hưởng trực tiếp đến bạn - Ảnh 9.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM