Thời tiết mà 3 người sổ mũi, 7 người ngạt mũi thì làm sao cho khỏi?

Lala | 10-12-2018 - 00:16 AM

Chỉ bằng một vài cách đơn giản, nguyên liệu dễ kiếm là đã có thể giúp bạn chữa ngạt mũi, sổ mũi mà không cần dùng thuốc.

Không cần phải dùng đến thuốc vẫn chữa được ngạt mũi, sổ mũi nhờ những mẹo này - Ảnh 1.

Không cần phải dùng đến thuốc vẫn chữa được ngạt mũi, sổ mũi nhờ những mẹo này - Ảnh 3.

Không cần phải dùng đến thuốc vẫn chữa được ngạt mũi, sổ mũi nhờ những mẹo này - Ảnh 5.

Không cần phải dùng đến thuốc vẫn chữa được ngạt mũi, sổ mũi nhờ những mẹo này - Ảnh 7.

Không cần phải dùng đến thuốc vẫn chữa được ngạt mũi, sổ mũi nhờ những mẹo này - Ảnh 9.

Không cần phải dùng đến thuốc vẫn chữa được ngạt mũi, sổ mũi nhờ những mẹo này - Ảnh 11.

Không cần phải dùng đến thuốc vẫn chữa được ngạt mũi, sổ mũi nhờ những mẹo này - Ảnh 13.

Không cần phải dùng đến thuốc vẫn chữa được ngạt mũi, sổ mũi nhờ những mẹo này - Ảnh 15.

Không cần phải dùng đến thuốc vẫn chữa được ngạt mũi, sổ mũi nhờ những mẹo này - Ảnh 17.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM