Chủ tịch nước làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu

Chủ tịch nước yêu cầu tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phục vụ tốt hơn nhu cầu chính đáng của người dân và doanh nghiệp.
Chủ tịch nước làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu