Quảng Ninh còn nhiều “dư địa” tăng điểm để dẫn đầu bảng xếp hạng PCI năm 2019

Quảng Ninh còn nhiều “dư địa” để nâng số điểm trong bảng xếp hạng PCI (năng lực cạnh tranh cấp tỉnh) và duy trì vị trí số 1 trong nhóm dẫn đầu cả nước về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải thiện bền vững năng lực cạnh tranh PCI năm 2019.
Quảng Ninh còn nhiều “dư địa” tăng điểm để dẫn đầu bảng xếp hạng PCI năm 2019