Việt Nam sẽ hợp tác chặt chẽ với Australia trong triển khai CPTPP

Tiếp ông Scott Ryan, Chủ tịch Thượng viện Australia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định Việt Nam sẽ hợp tác chặt chẽ với Australia trong quá trình triển khai Hiệp định CPTPP, coi đây là một cơ chế quan trọng để hai nước đẩy mạnh quan hệ đối tác về kinh tế, thương mại...
Việt Nam sẽ hợp tác chặt chẽ với Australia trong triển khai CPTPP