“Ngày thứ 7 cùng dân” góp phần đẩy lùi bệnh quan liêu, xa dân

Đây là chương trình cụ thể, thiết thực ở Yên Bái nhằm tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa cán bộ, đảng viên với nhân dân.
“Ngày thứ 7 cùng dân” góp phần đẩy lùi bệnh quan liêu, xa dân