Khai mạc kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV

Khai mạc sáng ngày 23/10 tại Hà Nội, kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV dự kiến diễn ra trong 23 ngày với nhiều nội dung quan trọng.
Khai mạc kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV