Thủ tướng khẳng định Chính phủ tôn trọng tính khách quan của số liệu thống kê

Thủ tướng khẳng định, Chính phủ luôn tôn trọng tính trung thực, khách quan của số liệu thống kê, “không có ông Thủ tướng, Bộ trưởng, Chủ tịch nào yêu cầu đưa số liệu lên mà không có cơ sở khoa học” và nêu rõ, số liệu thống kê thực sự là con số biết nói. Thủ tướng cần kịch bản tăng trưởng rõ nét để điều hành.
Thủ tướng khẳng định Chính phủ tôn trọng tính khách quan của số liệu thống kê