Hướng đến mục tiêu năm 2022 phủ sóng 5G toàn bộ TP.Hồ Chí Minh

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng mong muốn TP.Hồ Chí Minh đi đầu về phát triển viễn thông, trong đó về hạ tầng viễn thông đặt mục tiêu đến năm 2022 phủ sóng 5G toàn bộ TP.Hồ Chí Minh.
Hướng đến mục tiêu năm 2022 phủ sóng 5G toàn bộ TP.Hồ Chí Minh