Biển Đông vẫn là chủ đề lôi cuốn đối với tầng lớp nhân dân, trong đó có giới trẻ

Ngày 19/3/2018, tại Hà Nội, Quỹ Hỗ trợ Nghiên cứu Biển Đông (FESS) đã tổ chức Lễ trao giải thưởng Nghiên cứu Biển Đông năm 2017.
Biển Đông vẫn là chủ đề lôi cuốn đối với tầng lớp nhân dân, trong đó có giới trẻ