Kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những đảng viên - nhà báo suy thoái

Theo Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng, cần thường xuyên sàng lọc, kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không còn đủ tiêu chuẩn.
Kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những đảng viên - nhà báo suy thoái