Cách hết các chức vụ trong Đảng của nguyên Phó Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ Nguyễn Phong Quang

Ban Bí thư đã có quyết định kỷ luật đối với nguyên Phó Ban TT Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ Nguyễn Phong Quang và Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Hóa chất Việt Nam Nguyễn Anh Dũng.
Cách hết các chức vụ trong Đảng của nguyên Phó Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ Nguyễn Phong Quang