Vietnam Airlines và Techcom Capital lại chuẩn bị khuấy động thị trường hàng không Việt Nam?

Vietnam Airlines và Techcom Capital lại chuẩn bị khuấy động thị trường hàng không Việt Nam?

24/05/2017 - 09:07

Việc định giá, góp vốn thành lập và cấp giấy phép kinh doanh hàng không cho...

Đọc nhiều