TS Nguyễn Mạnh Hùng: Cứ 10.000 giờ nghiên cứu có tâm là trở thành chuyên gia

TS Nguyễn Mạnh Hùng: Cứ 10.000 giờ nghiên cứu có tâm là trở thành chuyên gia

20/05/2017 - 16:25

Người tài rất quan trọng nhưng tuyển người có tâm quan trọng hơn. Người bình thường, không cần tài nhưng có đam mê, học hỏi là...